HK i Norge informerer

Julehandel2 ill

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

AFP evalueringsseminar

NHO og LO inviterer til et felles seminar om AFP-evalueringen 7. desember.

- Har skjedd en holdningsendring

Også LO-topp Trine Lise Sundnes har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, men mener fagbevegelsen har kommet en lang vei.

- Del monsterfylket!

Debattinnlegg om region Viken, signert Tore Leif Gundersen (Nestleder Fagforbundet Østfold), Per Syversen(Sekretær Fellesforbundet Østfold), Grethe Berntsen (Regionssekretær Ha...