HK i Norge informerer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

- Har skjedd en holdningsendring

Også LO-topp Trine Lise Sundnes har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, men mener fagbevegelsen har kommet en lang vei.

- Del monsterfylket!

Debattinnlegg om region Viken, signert Tore Leif Gundersen (Nestleder Fagforbundet Østfold), Per Syversen(Sekretær Fellesforbundet Østfold), Grethe Berntsen (Regionssekretær Ha...

Vi vil dele Viken i to

Stortingsflertallet fattet 8. juni 2017 vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune. Dette mot folkets vilje og vedtak...