HK i Norge informerer

1. nestleder Bjørn Mietinen

Får beholde pensjon

Nå er det avgjort. Det blir slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Etter at medlemmene i offentlig sektor stemte ja til den nye pensjonsavtalen, er saken nå løst.

Les mer
HKs forhandlingsdelegasjon, fra venstre Sissel Weholdt, faglig sekretær og forhandlingsleder fra HK, Fadhia Ali Jama, sekretær, Olav Andreassen, ne...

Enighet mellom HK og TeleComputing Norway AS

HK og TeleComputing Norway AS ble i dag enige i forhandlingene. Generelt tillegg til fordeling, heving av kompetansebonussatsene, økt lærlingelønn, ny og forbedret AFP og økt fokus på kompetanseutvikling fra klubben og ledelsens sin side var de viktigste resultatene.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Rødt vil gi Rema 1000 arbeidsgiveransvar

Franchisegivere, som Rema 1000, må ta arbeidsgiveransvar for de ansatte i butikkene. Det mener partiet Rødt, som foreslår at Stortinget skal utrede en egen franchiselov.

Arbeidstakere som jobber alene etterlyser bedre HMS

Medlemmer i fem ulike foreninger mener arbeidstakere ikke tar nok hensyn til HMS-utfordringene ved alenearbeid. Dette kan være i strid med Arbeidsmiljøloven, sier forskere.

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt p...

På frierferd hos Swix

Mandag gikk startskuddet for kampanjen "Læreplassjeger". Her blir det rettet en ekstra innsats ovenfor potensielle læreplassbedrifter.

Uklokt av regjeringen om særavgifter

Regjeringen vil ikke reverserer de økte særavgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i revidert nasjonalbudsjett 2018. Mange tusen arbeidsplasser er true...

Vennskap som ikke ruster

SORTLAND: Ikke alle av oss opplever et så langt vennskap som de to venninnene i Sigerfjord. Tweet 11.30 04.03 Hilde Jørgensen Tlf: 76 11 09 22 Nå er Selma Helene Eilertsen og E...

Datoer for mekling i tariffoppgjøret i finans

Det er brudd i tariffoppgjøret i finans. Finansforbundet og LO (Handel og Kontor, Postkom) har varslet plassoppsigelse etter bruddet i forhandlingene med Finans Norge i tariffo...

Enighet i SAMFO

LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene om lønn og arbeidsvilkår. Enigheten omfatter EL og IT Forbundets medlemmer på området.