HK i Norge informerer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Unge arbeidstakere tvinges til en fattig alderdom

Vi går gjennom en mangeårig utdanning slik at vi kan begynne å jobbe i et høyt konkurranseutsatt arbeidsmarked, men vi blir snytt for pensjonen vår. I høst skal Stortinget beha...

Støtteuttalelse til ansatte ved Goman

«Innherred Handel og Kontor ser med bekymring på utviklingen.» Innherred Handel og Kontor ser med bekymring på utviklingen i saken der Goman-bakeriet i Verdal er truet av nedle...