LO Stats Utdanningsstipend

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

30. januar 2014

Gjelder kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster innenfor Spekter-området. Per i dag gjelder dette medlemmer i Vinmonopolet, Norges Håndballforbund og Felleskjøpet Agri.