Lokale forhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger

Handel og Kontor i Norge har laget veilederhefte og statistikkbilag til lokale lønnsforhandlinger. Disse finnes både i trykt versjon og i elektronisk versjon. Du finner elektronisk versjon av veilederhefte og statistikkbilaget som vedlegg på denne sida.

12. februar 2014

Heftet Lokale forhandlinger er ment som en veiviser for HK-tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger. Det skal stimulere til lokal forhandlingsaktivitet og gi praktiske råd og hjelp ved gjennomføring av forhandlingene.

Er du tillitsvalgt i HK får du tilsendt heftet sammen med statistikkbilaget i et elektronisk nyhetsbrev hvert år. Dokumentene kan også fåes ved henvendelse til ditt lokale regionkontor.