Mer om kontingent

HK-kontingenten er delt i to:

30. januar 2014

Prosentkontingent som beregnes av brutto inntekt. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2018 er det bare inntekt på inntil kr 43.830,- per måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr 613,- per måned.

Forsikringskontingent er fast og for 2018 på kr 166,- per måned. Dette er inkludert LOfavør Advokatforsikring. Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot denne, forsikringsandelen vil i så fall være 105 kr per måned.

Kontingenten fordeles på følgende måte etter vedtektsbestemmelsene:
Prosentkontingent, forbundet: 1,05 %
Prosentkontingent, region: 0,25 %
Prosentkontingent, avdeling: 0,10 %
--------------------------------------------------- 
= Samlet prosentkontingent: 1,40 %
+ Forsikringskontingent: 166,-
---------------------------------------------------
 = Samlet HK-kontingent
---------------------------------------------------

Vedtektene har bestemmelser om ulike typer kontingentfritak for blant annet pensjonister, uføretrygdede, og medlemmer som har ulønnet permisjon grunnet fødsel eller militærtjeneste.