Søndagsåpent_par på tur

Brev til partiene angående søndagsåpent

Med bakgrunn i regjeringens forslag om å åpne for alminnelig søndagshandel, har HK i dag sendt et brev til de politiske partiene.

20. april 2015

Dersom resultatet av regjeringens prosess er at beslutningen om søndagsåpent legges til det enkelte kommunestyre, vil høstens lokalvalg være av betydning for ansatte i varehandelen og tilliggende næringer.

HK har derfor i dag sendt ut et brev til partiene på kommunenivå og bedt om svar på om de vil støtte forslag i deres kommunestyre om å åpne for alminnelig søndagshandel. Svarene vi får vil danne grunnlag for en samlet oversikt på en egen nettside over de respektive kommunepartiers standpunkt.

Les brevet i sin helhet i vedlagte lenke.