20140211kursbilde

HKs Stipendordning for høyere utdanning

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs Stipendordning for høyere utdanning er 15. september 2017.

04. juli 2017

Fristen gjelder studier med oppstart i høstsemesteret 2017 eller nettstudier med opptak hele året.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK/LO de tre siste årene
  • Studiet må være relevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på universitets-/høyskolenivå og generere studiepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs Stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema ligger nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 15. september. Søknadsfristen er absolutt.

De som tar fagskole og annen utdanning kan søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen spesiell søknadsfrist.