20140211kursbilde

HKs Stipendordning for høyere utdanning vår 2019

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs Stipendordning for høyere utdanning er 1. februar 2019.

19. desember 2018

Fristen gjelder studier med oppstart i vårsemesteret 2019, samt nettstudier med opptak hele året.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK/LO de tre siste årene
  • Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på høyskolenivå eller fagskolenivå og generere studiepoeng eller fagskolepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs Stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema ligger nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 1. februar 2019. Søknadsfristen er absolutt.

De som tar fagskole og annen utdanning kan søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen spesiell søknadsfrist.