20170131 HKs vedtekter illustrasjon

HELP forsikringer AS

LOfavør advokatforsikring

HK tilbyr nå mer trygghet til medlemmene gjennom en ny medlemsfordel. LOfavør Advokatforsikring vil være en del av de kollektive forsikringsordningene du har gjennom medlemskapet fra 1. november 2017. HK har sendt brev til alle medlemmer om ordningen i september.

02. oktober 2017

Ordningen dekker bistand vedrørende privatrettslige forhold:

  • familierett
  • arverett
  • kjøpsrett
  • ulovlig og krenkende nettpublisering
  • fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
  • førerkortbeslag ved privat kjøring

LOfavør Advokatforsikring leveres av HELP Forsikring AS.

Dekker forsikringen arbeidsrettslige spørsmål?   
Nei, spørsmål om lønns- og arbeidsforhold skal fortsatt behandles av HKs saksbehandlere og ved behov, av Norges mest kompetente advokatfelleskap på området - LOs juridiske avdeling.

Hva hvis jeg ikke ønsker advokatforsikringen?
Hvis du ikke ønsker LOfavør Advokatforsikring, må du reservere deg ved å bruke skjemaet du har fått tilsendt i posten. Fristen for å reservere seg er 15. oktober 2017. Vi dekker selvsagt portoen for deg. Alle som melder seg inn i HK fremover, får også mulighet til å reservere seg mot ordningen.

Kan jeg melde meg inn i ordningen seinere?
Hvis du reserverer deg nå, kan du ikke melde deg inn i den kollektive ordningen på et senere tidspunkt.

Hva koster det?
Prisen legges inn i forsikringskontingenten. Du som HK-medlem betaler kun kr 61 pr. måned. Kjøper du ordningen individuelt gjennom LOfavør, koster det kr 149 pr. måned. Uten medlemskap i LO koster forsikringen kr 330 pr. måned.

Hva hvis jeg har LOfavør Advokatforsikring i dag?
Har du en individuell avtale med LOfavør Advokatforsikring, trenger du ikke foreta deg noe. Forsikringen blir konvertert inn i den kollektive ordningen og fra 1. november koster den kun 61 kroner. 

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du finner mer informasjon på www.help.no/hk, eller du kan ringe HELP Forsikring på telefon 22 99 99 99 mandag - fredag mellom kl. 08.30 og kl. 16.30.