Utdanningsfond illustrasjon 2018

Endring i HKs stipendordning for høyere utdanning

Fra og med høstsemesteret 2018 tas fagskoleutdanning inn i stipendordning for høyere utdanning.

13. juli 2018

HK har over lengre tid arbeidet for å øke statusen for yrkesfag. En måte å gjøre dette på er å sidestille høyere yrkesfaglig utdanning med høyere utdanning fra universitets- og høgskolesektoren i HKs stipendordninger.

Som en følge av dette tas fagskoleutdanning inn i HKs stipendordning for høyere utdanning fra og med høsten 2018. De som søker om stipend til fagskoleutdanning må dermed nå forholde seg til fristene for denne ordningen. For høsten er søknadsfristen 15. september.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

• Man må ha vært sammenhengende medlem i HK/LO de tre siste årene
• Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
• Studiet må være på høgskole-/eller fagskolenivå og generere studiepoeng eller fagskolepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema ligger nederst på siden.

Merk at søknad må være HK i hende innen 15. september 2018. Søknadsfristen er absolutt.