Administrasjonsavdelingen

19. februar 2014

Ansatte:

Kristin Nielsen, administrasjonsjef
Tlf. 905 61 697
kristin.nielsen@hkinorge.no 

Vivi Gabrielsen, personalsekretær
Tlf. 984 75 880
vivi.gabrielsen@hkinorge.no 

IKT
Karl Erik Tjernshaugen, IKT leder
Tlf. 906 57 411
karl.erik.tjernshaugen@hkinorge.no 

Svein Ivar Smedsrud, IKT driftstekniker
Tlf. 413 02 773
svein.ivar.smedsrud@hkinorge.no 

Nhat Minh Nguyen, IKT driftstekniker
Tlf. 458 87 822
nhat@hkinorge.no 

Økonomi/regnskap
Merete Flølo Grethens, økonomileder
Tlf. 905 37 811
merete.flolo.grethens@hkinorge.no 

Lin Kaarød, regnskap/lønn
Tlf. 979 91 651
lin.kaarod@hkinorge.no 

Suhanthini Senthurvasan, regnskapssekretær
Tlf. 979 91 652
suhanthini.senthurvasan@hkinorge.no 

Marie Fjeld, regnskapssekretær
Tlf. 908 35 181
marie.fjeld@hkinorge.no 

Kontingent
Lisbeth Kjeserud, kontingent Landsomfattende avd.
Tlf. 979 91 661
lisbeth.kjeserud@hkinorge.no 

Stein Henning Myhre, kontingent region Vest, direktebetalende region Øst
Tlf. 979 91 656
stein.henning.myhre@hkinorge.no 

Sølvi Kvalheim Karlstad, kontingent region Midt-Norge
Tlf. 979 91 660
solvi.kvalheim.karlstad@hkinorge.no 

Denis Sahinagic, kontingent region Agder og Rogaland
Tlf: 979 91 658
denis.sahinagic@hkinorge.no

Jeanne Furunes, kontingent region Nord-Norge
Tlf. 979 91 659
jeanne.furunes@hkinorge.no 

Anna Nhieu Thi Le, kontingent region Indre Østland
Tlf. 979 91 655
anna.nhieu.thi.le@hkinorge.no 

Tonje Johansen Ness, kontingent region Øst
Tlf. 979 91 662
tonje.johansen.ness@hkinorge.no 

Anita Kraugerud, kontingent region Østlandet Sør
Tlf. 979 91 654
anita.kraugerud@hkinorge.no 

Astrid Nordby, kontingent trekkbedrifter
Tlf. 979 91 653
astrid.nordby@hkinorge.no 

Lisbeth Gresdal, kontingent trekkbedrifter
Tlf. 979 91 663
lisbeth.gresdal@hkinorge.no 

Servicekontoret
Arnfinn Olsen, servicekontorleder
Tlf. 901 65 097
arnfinn.olsen@hkinorge.no 

Lill Bonnevie Lund, kontorsekretær
Tlf. 979 91 664
lill.bonnevie.lund@hkinorge.no 

Ben-Julian Husvik, servicesekretær
Tlf: 979 91 939
ben-julian.husvik@hkinorge.no

Helene Roer Sandberg, servicesekretær
Tlf: 979 91 932
helene.sandberg@hkinorge.no

Arild Grimastad Iversen, servicesekretær, vikar
Tlf: 979 91 915
arild.grimastad.iversen@hkinorge.no

Imen Bouazzati, kontorsekretær resepsjonen
Tlf. 23061180
imen.bouazzati@hkinorge.no