Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt

25. januar 2014

Ansatte:

Kirsti Hansen Demény, avdelingsleder
Tlf. 979 91 929
kirsti.hansen.demeny@hkinorge.no

Inger Helene Vaaten, informasjonsrådgiver
Tlf. 900 34 214
inger.helene.vaaten@hkinorge.no 

Gry Heidi Amundsen, informasjonsmedarbeider
Tlf. 979 91 668
gry.amundsen@hkinorge.no 

Børje Furunes, organisasjonssekretær
Tlf. 907 46 601
borje.furunes@hkinorge.no 

Maren Alexandra Gulliksrud, organisasjonssekretær
Tlf. 932 06 663
maren.alexandra.gulliksrud@hkinorge.no 

Kari Øverby, studiesekretær
Tlf. 404 81 634 
kari.overby@hkinorge.no

Vidar Hovland, ungdomssekretær (permisjon)
Tlf. 473 46 724
vidar.hovland@hkinorge.no 

Andrea Odden, ungdomssekretær (vikar)
Tlf. 979 91 921
andrea.odden@hkinorge.no

Stein Kristiansen, rådgiver
Tlf. 913 59 325
stein.kristiansen@hkinorge.no