Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt

25. januar 2014

Ansatte:

Kirsti Hansen Demény, avdelingsleder
Tlf. 979 91 929
kirsti.hansen.demeny@hkinorge.no

Inger Helene Vaaten, informasjonsrådgiver
Tlf. 900 34 214
inger.helene.vaaten@hkinorge.no 

Gry Heidi Amundsen, informasjonsmedarbeider
Tlf. 979 91 668
gry.amundsen@hkinorge.no 

Børje Furunes, organisasjonssekretær
Tlf. 907 46 601
borje.furunes@hkinorge.no 

Maren Alexandra Gulliksrud, organisasjonssekretær (permisjon)
Tlf. 932 06 663
maren.alexandra.gulliksrud@hkinorge.no 

Jens Knapstad, organisasjonssekretær
Tlf. 415 81 519
jens.knapstad@hkinorge.no 

Laila Halvorsen, studiesekretær
Tlf. 901 25 803
laila.halvorsen@hkinorge.no 

Vidar Hovland, ungdomssekretær
Tlf. 473 46 724
vidar.hovland@hkinorge.no 

Stein Kristiansen, rådgiver
Tlf. 913 59 325
stein.kristiansen@hkinorge.no