20140306 Coop

Bransjeråd HK Coop

Dette er bransjerådet for deg som arbeider i et samvirkeforetak. Her har Handel og Kontor tariffavtaler med SAMFO.

Bransjeråd HK Coop

Thysse Nina Hammer

Verv:Leder
Telefon:93448546

Schmidt Mona Irene Trøber

Verv:Nestleder
Telefon:97506997

Karlsen Anne-Lise

Verv:Sekretær
Telefon:99422085

Aase Bjørg Solfrid

Verv:Styremedlem
Telefon:91133974

Berg Øystein

Verv:Styremedlem
Telefon:91577563

Flygel Liv Rose

Verv:Styremedlem
Telefon:40608174

Hartvigsen Inger Marit

Verv:Styremedlem
Telefon:91143324

Hartz Tone Cathrine

Verv:Styremedlem
Telefon:41804461

Lunde Ragnhild

Verv:Styremedlem
Telefon:45682801

Myrholt Frode

Verv:Styremedlem
Telefon:90748724

Nunez Anne Berit Halberg

Verv:Styremedlem
Telefon:95086039

Nyborg Jorunn

Verv:Styremedlem
Telefon:97182469

Simonsen Ann Karin

Verv:Styremedlem
Telefon:47815908

Valøy Anita

Verv:Styremedlem
Telefon:48227398

Berget Anne Grete

Verv:1. Varamedlem
Telefon:46860234

Eriksen Kjerstin Hagen

Verv:1. Varamedlem
Telefon:93266402

Reistad Astrid

Verv:1. Varamedlem
Telefon:90505927

Sæther Bente

Verv:1. Varamedlem
Telefon:97728446

Utgård Åsmund

Verv:1. Varamedlem
Telefon:91809116

Wennberg Mette

Verv:1. Varamedlem
Telefon:92213522

Bråten Arild

Verv:2. Varamedlem
Telefon:91800441

Fjellkårstad Arna Digernes

Verv:2. Varamedlem
Telefon:99440107

Hanssen Berit

Verv:2. Varamedlem
Telefon:98235991

Løkås Maj-Britt

Verv:2. Varamedlem
Telefon:97584368

Wetteland Silje Myklebust

Verv:2. Varamedlem
Telefon:97535252

Halling Stine-Iren

Verv:3. Varamedlem
Telefon:46489861

Sandvik Anette

Verv:3. Varamedlem
Telefon:91695930

Wiik Morten

Verv:3. Varamedlem
Telefon:97069566