20140306 Coop

Bransjeråd HK Coop

Dette er bransjerådet for deg som arbeider i et samvirkeforetak. Her har Handel og Kontor tariffavtaler med SAMFO.

Bransjeråd HK Coop

Thysse Nina Hammer

Verv:Leder
Telefon:93448546

Schmidt Mona Irene Trøber

Verv:Nestleder
Telefon:97506997

Karlsen Anne-Lise

Verv:Sekretær
Telefon:99422085

Aase Bjørg Solfrid

Verv:Styremedlem
Telefon:91133974

Aasen Monica

Verv:Styremedlem
Telefon:95100591

Berg Øystein

Verv:Styremedlem
Telefon:91577563

Hartvigsen Inger Marit

Verv:Styremedlem
Telefon:91143324

Lunde Ragnhild

Verv:Styremedlem
Telefon:45682801

Mortensen Lise Rebekka

Verv:Styremedlem
Telefon:41326616

Myrholt Frode

Verv:Styremedlem
Telefon:90748724

Nunez Anne Berit Halberg

Verv:Styremedlem
Telefon:95086039

Nyborg Jorunn

Verv:Styremedlem
Telefon:97182469

Simonsen Ann Karin

Verv:Styremedlem
Telefon:47815908

Tallbom Evelina

Verv:Styremedlem
Telefon:40548716

Berget Anne Grete

Verv:1. Varamedlem
Telefon:46860234

Eriksen Kjerstin Hagen

Verv:1. Varamedlem
Telefon:93266402

Kristoffersen Mikael

Verv:1. Varamedlem
Telefon:94821219

Lundvang Line

Verv:1. Varamedlem
Telefon:98017811

Løkås Maj-Britt

Verv:1. Varamedlem
Telefon:97584368

Sæther Bente

Verv:1. Varamedlem
Telefon:97728446

Utgård Åsmund

Verv:1. Varamedlem
Telefon:91809116

Wennberg Mette

Verv:1. Varamedlem
Telefon:92213522

Fagerheim Linda

Verv:2. Varamedlem
Telefon:94367628

Fjellkårstad Arna Digernes

Verv:2. Varamedlem
Telefon:99440107

Viken Espen

Verv:2. Varamedlem
Telefon:91611448

Weiseth Line P

Verv:2. Varamedlem
Telefon:98482363

Wiik Morten

Verv:2. Varamedlem
Telefon:97069566

Halling Stine-Iren

Verv:3. Varamedlem
Telefon:46489861

Heggen Gunvor Osnes

Verv:3. Varamedlem
Telefon:92413697

Svendsvoll Anne

Verv:4. Varamedlem
Telefon:99799989