Fly anonymt illustrasjonsfoto 2

Bransjeråd HK luftfart

Dette er bransjerådet for deg som arbeider innenfor luftfarten. Handel og Kontor har tariffavtale med NHO for dette området.

Bransjeråd HK luftfart og reiseliv

Mayani Amir

Verv:Leder
Telefon:40044745

Hansen Linda

Verv:Nestleder
Telefon:97772212

Andersen Pål Gisle

Verv:Sekretær
Telefon:95717711

Gloppen Are

Verv:Styremedlem
Telefon:45205672

Hendricks Amina

Verv:Styremedlem
Telefon:93080186

Kleppe Kjetil

Verv:Styremedlem
Telefon:97127564

Paraskevas Nikolaos

Verv:Styremedlem
Telefon:46255630

Pedersen Jeanette

Verv:Styremedlem
Telefon:91741372

Utness Randi

Verv:Styremedlem
Telefon:93210815

Ahmed Qasim

Verv:Varamedlem
Telefon:97699981

Berg Gøril Volden

Verv:Varamedlem
Telefon:98901530

Loe Hilde Nyberg

Verv:Varamedlem
Telefon:91611922

Mongstad Thomas

Verv:Varamedlem
Telefon:40216106

Skyrud Mona

Verv:Varamedlem
Telefon:92230546