HKs Landsomfattende avdelinger

Handel og Kontor har fire landsomfattende avdelinger. 

Dette er Foreningen for luftfart og reiseliv, Vin og brennevinfunksjonærenes forening, LO finans HK og Fiskarorganisasjonenes funksjonærforening. Tilsammen utgjør disse fire sammeslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA). Saksbehandling skjer på hovedkontoret.