Vedtekter, årsrapport, handlingsprogram og organer

Nøkkelfakta

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2016.

Vedtekter

Vedtektene for Handel og Kontor i Norge ble vedtatt på forbundets landsmøte i 2016.

Forbundets organer

HK er LOs tredje største forbund og dermed en stor organisasjon med en omfattende organisasjonsstruktur. Her finner du oversikt over HKs oppbygging med beskrivelse av besluttende og rådgivende organer, administrasjon og øvrig tillitvalgtapparat.