Nøkkelfakta om HK

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2015.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 68.691 (inkl. elevmedlemmer)
Andel yrkesaktive medlemmer: 71%

Kvinneandel: 72%
Menn: 28%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 16%

Tariffavtaler:
Antall bedrifter HK har tariffavtale med: 5.820
Medlemstallet fordeler seg slik:

Virke 25%
SAMFO 12%
NHO 7%
Andre 6%
Uten avtale    25%
Fritatte 25%

Ansatte:
Antall fast ansatte, hovedkontoret: 48
Antall fast ansatte, regionkontorene: 59

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2015 kr 157,3 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 70,7 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 32.184 14%
Forsikringer 64.849 29%
Administrasjonskostnader 36.758 16%
Lønnskostnader 55.457 25%
Avskrivninger 1.396 1%
Beviligninger, streikestønad 6.204 3%
Arbeidsutvalget 5.419 2%
Forhandlingsavdelingen 6.634 3%
Informasjonsavdelingen 15.898 7%
Landsmøtet 0 0%