Nøkkelfakta om HK

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2016.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 70.054 (inkl. elevmedlemmer)
Andel yrkesaktive medlemmer: 72%

Kvinneandel: 72%
Menn: 28%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 17%

Tariffavtaler:
Antall bedrifter HK har tariffavtale med: 6.511
Medlemstallet fordeler seg slik:

Virke 24%
SAMFO 13%
NHO 7%
Andre 6%
Uten avtale    26%
Fritatte 24%

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 113

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2016 kr 165,0 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 72,4 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 33.785 14%
Forsikringer 66.446 28%
Administrasjonskostnader 39.294 17%
Lønnskostnader 56.837 24%
Avskrivninger 1.409 1%
Beviligninger, streikestønad 6.766 3%
Arbeidsutvalget 6.663 3%
Forhandlingsavdelingen 7.382 3%
Informasjonsavdelingen 16.909 7%
Landsmøtet 0 0%