Tariffkonferanse/årsmøte bransjegrupper HK Region Øst

21. september 2017 10:00 - 22. september 2017 16:00 HK - region Øst

Tariffkonferanse i HK Region Øst

Tariffkonferanse med bransjegruppenes årsmøter i Region Øst


Hovedoppgjøret 2018 står for døren, så det er bare å brette opp ermene.  I forberedelsene av oppgjøret benytter vi samme metode og digitale løsninger som sist.  De yrkesaktive medlemmene får tilsendt en spørreundersøkelse med mulighet til å prioritere krav til tariffoppgjøret.

Tillitsvalgte oppfordres til å ta debatten i sine klubber.  På denne konferansen vil debatten fortsette og bransjegruppene vil ha sine separate møter hvor de vil prioritere krav for sin bransje.  I tillegg vil det ble avholdt bransjegruppenes årsmøter med valg av representanter til bransjerådene.

Påmelding