HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

4. september 2017 10:00 - 6. september 2017 16:00 HK - region Midt-Norge

Trinn 1 for tillitsvalgte i HK Region Midt-Norge

Trinn 1 er første del av HKs tillitsvalgtopplæring og tar blant annet for seg følgende tema:


- Hva innebærer tillitsvalgtrollen

- Forskjellen på lov- og avtaleverk

- Forhandlingsmøte og protokollskriving

-HKs organisasjon


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss. Flyreiser bestilles av regionkontor.

Spørsmål til kurset kan stilles til telefon: 73 80 73 50, epost: midt.norge@hkinorge.no

Påmelding