HKs tillitsvalgtskolering Trinn 2 A+B Region Midt-Norge

23. oktober 2017 10:00 - 27. oktober 2017 15:00 HK - region Midt-Norge

Trinn 2 for tillitsvalgte i HK Region Midt-Norge

Dette kurset bygger videre på det du lærte på Trinn1. Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle, herunder saksbehandling og kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet.

Videre skal kurset gi økt innsikt i- og forståelse for - grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling.

Deltakelse forutsetter at man har gjennomført Trinn1 i HKs tillitsvalgtskolering.


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss. Flyreiser bestilles av regionkontor.

Spørsmål til kurset kan rettes til telefon: 73 80 73 50, epost: midt.norge@hkinorge.no

Påmelding