Strategikonferanse Region Midt-Norge

23. august 2017 10:00 - 24. august 2017 16:00 HK - region Midt-Norge

Handel og Kontor Region Midt-Norge inviterer til Strategikonferanse 23.-24.august 2017

På Landsmøtet i 2016 ble det vedtatt et nytt "Prinsipp og Handlingsprogram" i tillegg til at vi nå har en ny rekrutteringsstrategi . Regionstyret ønsker derfor å avholde en konferanse der man har fokus på hvordan regionen skal følge opp dette i regionen, avdelinger, bransjegrupper, ungdomsutvalg. Tema blir bl. a:

-Innføring i organisasjonens oppbygging– Hvem gjør hva?

-Hvordan legge strategier og følge opp disse?

-Forventninger fra forbundets ledelse

Påmelding