Faglig lunsj - lynkurs for tillitsvalgte Molde

23. januar 2018 10:00 - 23. januar 2018 16:00

Lynkurs for tillitsvalgte

Er du fersk som tillitsvalgt og ikke kommet i gang med trinnskoleringen, er dette en dag du bør få med deg.

Vi inviterer til lunsj og vil gi en kort innføring om HK og hva som ligger i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil snakke litt om lov- og avtaler og gi deg noe opplæring i organisering av medlemmer. Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss.

Kurset arrangeres i Steinkjer, Trondheim og Molde. Meld deg på det kursstedet som ligger nærmest ditt bosted

Påmeldingsfrist er 12.januar 2018.

Påmelding