Faglig lunsj - lynkurs for tillitsvalgte Molde

30. august 2018 12:00 - 30. august 2018 16:00 HK - region Midt-Norge

Lynkurs for tillitsvalgte i HK Region Midt-Norge

Er du fersk i rollen som tillitsvalgt?

Vi inviterer deg til lunsj og vil gi deg en kort innføring om HK og hva som ligger i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil snakke litt om lov- og avtaleverk, og gi deg noe opplæring i organisering av medlemmer.

Kurset avholdes ved Scandic Seilet


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss


Har du spørsmål, ta kontakt på 73807350 eller epost: midt.norge@hkinorge.no

Påmelding