Bransjetreff

27. september 2018 10:00 - 27. september 2018 16:00 HK - region Midt-Norge

Alle tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter inviteres til å delta på denne konferansen der bransjegruppene blant annet vil legge frem årsrapport for 2018 samt planlegge aktiviteter for 2019

Vi dekker opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste

Påmelding