HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

23. oktober 2018 10:00 - 25. oktober 2018 16:00 HK - region Midt-Norge

Trinn 1 for tillitsvalgte i HK Region Midt-Norge

Trinn 1 er første del av HKs tillitsvalgtopplæring og tar blant annet for seg følgende tema:

Hva innebærer tillitsvalgtrollen?

Forskjellen på lov- og avtaleverket

Forhandlingsmøte og protokollskriving

HKs organisasjon

Påmelding