Faglig lunsj - lynkurs for nye tillitsvalgte - Molde

22. januar 2019 12:00 - 22. januar 2019 16:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til lynkurs for tillitsvalgte

På dette dagkurset gir vi en kort innføring om HK og hva som ligger i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil snakke litt om lov- og avtaler og gi deg noe opplæring i organisering av medlemmer.


Kurset avholdes ved Scandic Seilet, Molde og vi spanderer lunsj.


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss. Du vil få tilsendt nødvendige skjema.


Påmelding innen 15. januar 2019

Påmelding