HKs tillitsvalgtskolering Trinn 2 A+B Region Vest

16. april 2018 09:00 - 20. april 2018 17:00 HK - region Vest

Trinn 2A lover og avtaler + 2B organisasjonskunnskap.

Medlemmer som har fullført Trinn 1 og som er tilknyttet HK Region Vest (som bor/jobber i Hordaland eller Sogn og Fjordane) kan melde seg på kurset.

Vi har etter modell fra andre HK-regioner, i 2018 slått sammen Trinn 2A og Trinn 2B til et ukeskurs.

Kurset starter mandag formiddag og avsluttes til lunsj fredag.


Tema for kurset er:

  • den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle; herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, med særlig fokus på egen Hovedavtale og tariffavtale,  Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Folketrygdlovens kapittel 8 og 9, likestilling og diskriminering.
  • Dere vil også få økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling.
  • Etter kurset skal deltakerne forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.
  • Kurset er deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.


Påmelding