HKs Tillitsvalgtskolering Trinn 2A Lover og Avtaler

19. september 2017 10:00 - 21. september 2017 14:00 HK - region Indre Østland

Trinn 2A lover og avtaler: 

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale.

Trinn 2 er et 21 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over tre dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

Påmelding