HKs Tillitsvalgtskolering Trinn 2B Organisasjonskunnskap

14. november 2017 10:00 - 16. november 2017 14:00 HK - region Indre Østland

Trinn 2B Organisasjonskunnskap:

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.

Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving. Trinn 2B er et 21 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over tre dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

Påmelding