Tillitsvalgtskolering Trinn 2A (Lover og Avtaler)

4. september 2018 10:00 - 6. september 2018 16:00 HK - region Indre Østland

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale. Trinn 2 er et 21 timers kurs.

Påmelding