Tillitsvalgtskolering Trinn 2B (Organisasjonskunnskap)

9. oktober 2018 10:00 - 11. oktober 2018 16:00 HK - region Indre Østland

Kurset skal gi økt innsikt i, og forståelse for, grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving. Trinn 2B er et 21 timers kurs.

Påmelding