HKs tillitsvalgtskolering trinn 2A

2. mai 2017 09:30 - 5. mai 2017 15:00 HK - region Østlandet Sør

Trinn 2A lover og avtaler

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale.

Påmelding