HKs tillitsvalgtopplæring, trinn 1

26. september 2017 10:00 - 28. september 2017 16:00 HK - region Agder og Rogaland

HK`s Tillitsvalgtskolering - Trinn 1

For medlemmer og tillitsvalgte:

HKs tillitsvalgtskolering 

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen - holdninger. Forhandlingsmøte og protokollskriving. Trinn 1 er et 21 timers kurs. Kurset gjennomføres som internatkurs over 3 dager.

Påmelding