HKs tillitsvalgtskolering, trinn 2A, Lover og avtaler, SLA

16. oktober 2018 11:00 - 18. oktober 2018 16:00 HK - Landsomfattende avdelinger

HKs tillitsvalgtskolering trinn 2A SLA, Lover og avtaler

Kurs for tillitsvalgte i Landsomfattende avdelinger i HK

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale. Trinn 2 er et 21 timers kurs.

Påmelding