Veilederkonferansen 2019

14. januar 2019 11:00 - 15. januar 2019 16:00 Handel og Kontor i Norge

Kurs for ansatte kursveiledere i HK i Norge. Dette er ikke et kurs for øvrige medlemmer og tillitsvalgte.

Målet med Veilederkonferansen 2019 er å gi HKs kursveiledere faglig påfyll.

Påmelding