Konflikthåndtering - problem eller løsning ?

3. mai 2017 11:00 - 4. mai 2017 16:00 Handel og Kontor i Norge

Konflikthåndtering - Problem eller løsning?

Dette er et todagers kurs for tillitsvalgte innen kontor/administrasjon/kundesenter/økonomi o.l. med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben


Vi tar utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og arbeider med det som er mest relevant for deltagerne på nettopp dette kurset. Programmet og innholdet vil derfor være organisk, og kommer til å bli tilpasset de innspillene og de behovene deltagerne har.

Forberedelse

Før kursstart vil deltagerne bli oppfordret til å ta med seg eksempler på kommunikasjonssituasjoner de ønsker å takle bedre. Dette vil f eks kunne være kommunikasjonssituasjoner på jobben, i organisasjonen de er del av, eller rett og slett i egenskap av det å være menneske.

Mål

Deltagerne skal etter kurset ha
•Forståelse for kommunikasjonens betydning
•Bedre ferdigheter i kommunikasjon og konfliktforebygging
•Økt evne til å være prosessleder/fasilitator 

Målgruppe
Kurset er  tilrettelagt for HKs tillitsvalgte som jobber innen kontor, administrasjon, kundesenter, økonomi o.l. 
Deltakerne bør fortrinnsvis ha fullført HKs tillitsvalgtskolering.  Andre tillitsvalgte kan evt. få plass hvis kurset ikke blir fulltegnet.
Det er begrenset med plasser.


Se mer informasjon om kurset på HKs nettsider

Påmelding