HKs tillitsvalgtskolering trinn 3, Forhandlinger

5. november 2018 11:00 - 9. november 2018 13:00 Handel og Kontor i Norge

HKs tillitsvalgtskolering trinn 3 Forhandlinger

For å få plass på trinn 3 må du ha fullført trinn 1, 2A og 2B

Trinn 3 Forhandlinger: Kurset inneholder Forhandlingsteknikk og bruk av den lokale forhandlingsretten. Øke forståelsen for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Kunne forberede og gjennomføre lokale forhandlinger. Øke bevisstheten i forhold til egen måte å kommunisere på og hvordan ulike tilnærminger kan gi ulike resultater. Trinn 3 er et 32 timers kurs.

Påmelding