HK i Norge informerer

Forbundsleder Christopher Beckham

Streik i varehandelen er avverget

Etter mekling på overtid i mer enn åtte timer, ble HK og Virke til slutt enige. HK fikk gjennom kravet om avskaffelse av 12-timersregelen, som har vært et viktig krav gjennom mange tariffoppgjør.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

HK deler landsmøtet sitt i tre

Delegatene skal sitte i Oslo, Lillestrøm og Drammen, og se hverandre på storskjerm.