HK i Norge informerer

Repskapsmøte 20200117

HKs tariffpolitiske uttalelse 2020-2022

HKs representantskap vedtok den 17. januar 2020 tariffpolitisk uttalelse foran kommende lønnsoppgjør. HK vil blant annet kjempe for lønnsvekst og pensjon for de lavest lønte, en rettferdig velferdsstat, kompetanseutvikling og klimatiltak.

Les mer
Åse Blomkvist

Overgangstillegget for finansnæringen på plass

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Deltidsansatte i Kiwi skal også få fast månedslønn

Deltidsansatte i Kiwi kan glede seg. Nå er det slutt på å lønnes på timebasis, de skal ha en fast månedslønn. Det har HK blitt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Virke om, op...

Intern strid i LO om lakseskatten

LO-forbunda Handel og Kontor og Fagforbundet støttar grunnrenteskatt på oppdrett, i strid med kva andre forbund i organisasjonen meiner.

Intern strid i LO om lakseskatten

LO-forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet støtter grunnrenteskatt på oppdrett, i strid med hva andre forbund i organisasjonen mener.

Intern strid i LO om lakseskatten

LO-forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet støtter grunnrenteskatt på oppdrett, og er dermed på kollisjonskurs med andre forbund.

Eldsjela, kongen, dronninga og prinsessa

Berit Gulbrandsen (76) i Fyresdal fekk ei oppleving for livet då ho som eldsjel var invitert til teselskap med kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid på slottet.

Oppfordrer til spleise-aksjon for bind til Zimbabwe

Nestleder Peggy Hessen Følsvik har nå sammen med tre forbundsledere startet en spleiseaksjon for bind til kvinner i Zimbabwe. - Hvis du vil gi et bidrag som virkelig vil gi et...

Norges første LO-utvalg på kjøpesenter er på plass

Beate Tvedt Johannessen går rundt i lykkerus. Jobben med å få på plass et LO-utvalg er endelig landet. På Lagunen kjøpesenter utenfor Bergen sentrum er avtalen signert.