HK i Norge informerer

Streikebilde finans 2018

Etablering av overgangstillegget til AFP

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Digitalisering, ny teknologi og fornybar energi må til, dersom norske havner skal ta steget inn i fremtiden, mener det havnefaglige miljøet i Norge.

Søndagsfri er ingen fillesak

Vi syns det er noe spesielt at en stortingspolitiker, ja sågar en justispolitiker, har behov for å fortelle oss hvor melkeskapet skal stå, når vi ber politiet om å håndheve lov...

SSP x 4 i Arendal

Arendalsuka kaller seg Norges største politiske møteplass. I år var det over 1200 arrangementer om alle mulige politiske tema. Senter for seniorpolitikk deltok i 4 arrangemente...

7 av 10 mener grensehandel svekker norsk arbeidsliv

ARENDALSUKA (ABC Nyheter): Så mange som 68 prosent av befolkningen anerkjenner at grensehandel i Sverige fører til tap av arbeidsplasser og inntekter. Det viser en undersøkelse...

Heltid - valgets viktigste likestillingssak

Kampen for heltid handler om å nå et helt grunnleggende viktig mål for LO og den samlede arbeiderbevegelsen: Arbeid til alle og at alle skal ha ei lønn å leve av.

Grensehandelen er en gylden mulighet for regjeringen

68 pst. av befolkningen er enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. Særlig de som stemmer på regjeringspar...