HK i Norge informerer

1. nestleder Bjørn Mietinen

Enige med mediebedriftene

HK i Norge og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Medieoverenskomsten.

Les mer
AHV CB Luftfart

Landet lønn i luftfarten

HK i Norge og NHO Luftfart ble i kveld enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Luftfartsoverenskomsten. Resultatet av forhandlingene er at minstelønnen, skifttillegget og matpengebeløpet øker.  

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Grillet av sine egne

For første gang i nominasjonsprosessen i Oslo Arbeiderparti har toppkandidatene på stortingslista vært innkalt til intervju av nominasjonskomiteen.

MENINGER Norge forsvarer fortsatt atomvåpen

Atomvåpen er forbudt! 50 stater har ratifisert FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og forbudet blir nå internasjonal lov. Hva betyr det for Norge?

Oppvask på Oslo-lista

Oslo Ap har fått refs for å mangle faglige kandidater til Stortinget. Nå står to klare: