HK i Norge informerer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

En sterk fagbevegelse sikrer fremtiden

- Hannah Gitmark, fagsjef hos Tankesmien Agenda, hadde en kronikk i Dagsavisen med tittelen Et bedre Norge på den andre siden.

Vedum-koden

Plassen som breitt og tydeleg folkeparti i venstreblokka står ledig.

På sporet av krigsprofitt

Den norske staten har en forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet i Palestina.