HK i Norge informerer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

«Bemanningsoptimalisering, hva betyr nå det?»

Som tillitsvalgte opplever vi stadig vekk nye kreative ord og handlinger for å svekke arbeidstakernes rettigheter og vern, og for å styrke arbeidsgivers inntjening.