HK i Norge informerer

Repskapsmøte 20200117

HKs tariffpolitiske uttalelse 2020-2022

HKs representantskap vedtok den 17. januar 2020 tariffpolitisk uttalelse foran kommende lønnsoppgjør. HK vil blant annet kjempe for lønnsvekst og pensjon for de lavest lønte, en rettferdig velferdsstat, kompetanseutvikling og klimatiltak.

Les mer
Åse Blomkvist

Overgangstillegget for finansnæringen på plass

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Les mer
Tillitsvalgt ill

Engelsk for tillitsvalgte

Har du ansvar for flere medlemmer som ikke behersker norsk? Har du muligens en arbeidsgiver som har innført engelsk som arbeidsspråk? Da kan dette kurset være noe for deg.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Klimahysteriet

Ekstremvær? Før het det bare storm på Vestlandet. Er Norges klimapolitikk basert på forskning og fakta, eller består den i stor grad av symbolpolitikk?

Klimahysteri!

Er Norges klimapolitikk basert på fakta og forskning eller består den i stor grad av symbolpolitikk? Vil det som skjer i Norge i dag, i forhold til klimafokus få med seg befolk...

Småbarnsmor seiret mot H&M

Siren Eliassen får beholde fulltidsstillingen. Nå varsler H&M om interne endringer etter bråket.