HK i Norge informerer

Bjørn Mietinen 3

Mellomoppgjøret er i boks

HK i Norge og AAF har forhandlet siden 7. oktober 2019. Dette mellomoppgjøret handler om lønn for HK-medlemmer i fagbevegelsen, partier og organisasjoner som Norsk Folkehjelp.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Nå jobber kvinner i Norge gratis ut året

Kvinners inntekt utgjør 87 prosent av menns. 14. november har 87 prosent av året gått. Det markerte fagbevegelsen i Trondheim torsdag kveld. Likelønnsaksjonen i Trondheim torsd...

Kvinner jobber gratis ut året

Likelønnsaksjonen i Trondheim torsdag kveld var inspirert av tilsvarende aksjon på Island. Store deler av fagbevegelsen i Trondheim, deriblant HK, sto bak markeringen.

Støtter Likelønnsaksjonen

Norge er et av verdens mest likestilte land. Til tross for dette går likestillingen langsomt i arbeids- og næringslivet.

Enighet i oppgjøret for ansatte i arbeiderbevegelsen

Etter lange forhandlinger ble partene nylig enige om oppgjøret for ansatte som følger Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og Handel og kontor i...

Mellomoppgjøret er i boks

Lønnsoppgjøret mellom HK i Norge og AAF er ferdig. Dette oppgjøret gjelder for HK-medlemmer i fagbevegelsen, partier og organisasjoner som Norsk Folkehjelp.