HK i Norge informerer

Streikebilde finans 2018

Etablering av overgangstillegget til AFP

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Les mer
Foto: Hege Nilsen Ahlquist

HK på Arendalsuka 2019

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. I år er Arendalsuka fra mandag 12. august til lørdag 17. august. Den er åpen for alle og det er gratis. Tradisjonen tro er HK tungt til stede også i år.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Samler bred allianse mot økt matmoms

Allianse frykter at nye momssatser vil gi konsekvenser for norske barnefamilier, norske matprodusenter og norsk næringsliv.