HK i Norge informerer

Earth Hour 2019 logo

Earth Hour – slukk lyset for klimaet!

Hvert år i slutten av mars slukker folk over hele verden lyset i en time for klimaet. Alle medlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å delta på Earth Hour lørdag 30. mars kl. 20.30 - 21.30. Slukk lyset en time og være med på denne viktige klimamarkeringen.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

HK i media

Sjekk hvilke yrker som har mest sykefravær

Her er yrkene hvor det er mest sykefravær - og minst. (Nettavisen) Nettavisen har i flere saker den siste tiden skrevet om nordmenns sykefravær. Folk i Norge har et høyere syke...

70 kroner timen ikkje ulovleg forskjellsbehandling

Individuelt fastsett løn var naudsynt for at Kiwi skulle tilsetje den 100 % uføretrygda mannen, ifølgje fråsegn frå Diskrimineringsnemnda. 70 kroner timen ikkje ulovleg forskje...

Sjekk hvilke yrker som har mest sykefravær

Her er yrkene hvor det er mest sykefravær - og minst. Nettavisen har i flere saker den siste tiden skrevet om nordmenns sykefravær. Folk i Norge har et høyere sykefravær enn la...