20160401 Tariffoppgjør samleside illustrasjon

Hvem tariffoppgjøret LO-NHO gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-NHO gjelder for.

14. mars 2019

STANDARDOVERENSKOMSTEN HK-NHO 2018/2020
Overenskomsten gjelder for funksjonærer i stillinger innen marked/salg, økonomi, administrasjon, logistikk/lager og IKT innenfor samme områder.

BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK-NHO 2018/2020
Overenskomsten gjelder for butikk- og ekspedisjonsfunksjonærer og lager- og kontorfunksjonærer som direkte er tilknyttet butikkens drift.

MEDIEOVERENSKOMSTEN HK – MBL 2018/2020
Overenskomsten gjelder for funksjonærer innen marked/salg, økonomi, administrasjon, ekspedisjon og IKT innenfor samme områder. 

LUFTFARTSOVERENSKOMSTEN HK – NHO LUFTFART 2018-2020 
Overenskomsten gjelder for funksjonærer innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder bakketjenester, servicefunksjoner, operative funksjoner, frakt, telefonsalg, marked/salg og administrasjon.

BENSINSTASJONSOVERENSKOMSTEN NHO SERVICE OG HANDEL – HK 2018-2020 
Overenskomsten gjelder for ansatte innenfor bensin- og servicestasjoner, herunder ledere, servicepersonell, butikkpersonell som jobber med bl.a. varekontroll, varebestilling og varepåfyll, kiosk- og kassaekspeditører som utfører salg av kioskvarer. 

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2018/2020 
Overenskomsten gjelder for funksjonærer, herunder kundekonsulenter, servicemedarbeidere og bookingansatte i taxi/drosjesentraler.

BILSELGERAVTALEN NHO/NBF – LO/HK 2018-2020
Overenskomsten gjelder for bilselgere, herunder ny- og bruktbilselgere, traktor-/landbruksmaskin- o.l. - selgere.