Overenskomstene

Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold. Mens hovedavtalen tar for seg hvilke spilleregler som gjelder mellom partene, vil overenskomsten ta for seg de materielle sidene av avtalen.

En overenskomst er en kollektiv arbeidsavtale som tar sikte på å etablere et likt sett av bestemmelser for samtlige ansatte innenfor gitte stillingskategorier på samme type arbeidsplass. Overenskomsten kompletterer dermed en allerede individuell arbeidsavtale. Overenskomster i Norge har ofte lange tradisjoner og er gjerne fremforhandlet mellom partene over flere tiår. De er dermed ofte detaljrike og spesifikke, langt ut over hva man kan forvente av en individuell arbeidskontrakt. 

HK er part i cirka 40 ulike overenskomster. På disse sidene finner du alle overenskomstene HK er part i. Klikk i menyen til venstre i forhold til hvilken arbeidsgiverforening avtalen er inngått med.

For å finne den rette overenskomsten som eventuelt er opprettet på din arbeidsplass, logg deg inn på vårt medlemsnett.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?