20170426 Kalkulator penn

Kontingentkalkulator

Her kan du regne ut hvor mye din kontingent vil koste deg i måneden, og samtidig få et overslag på hvor mye du sparer på forsikringsordningene som følger med og skattefradraget. 

14. januar 2014

Tast inn hvor mye du tjener i snitt bruttolønn per måned. Tast inn hvor mye du betaler i forsikring på ditt innbo per måned - og regn deretter ut!

Et vanlig anslag på innboforsikring per måned er 250 - 300 kroner. Det er lagt inn satser for 2019 i kalkulatoren.

Kontingentkalkulator

Reell kontingent

Brutto lønn du tjener i måneden

Prosentkontingent å betale

Forsikringskontingent

Sum trekk per måned

Anslått utgift til innboforsikring i måneden

Anslått skattefordel

Anslag reell kontingent per måned