Kompetansefondet HK/AAF

Kompetansefondet HK-AAF for etter- og videreutdanning av ansatte, ble etablert 01.01.1995 i henhold til avtale ved tariffrevisjonen i 1994.

30. januar 2014

Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer av Handel og Kontor i Norge. Maksimal støtte som den enkelte kan oppnå er inntil kr 70.000,- per undervisningsår.

Gjelder kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster mellom HK og AAF, altså ansatte i fagbevegelsen/organisasjoner. Man må også kunne vise til sammenhengende medlemskap i HK det siste året.

Den daglige administrasjonen og saksbehandling av fondet ligger hos Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ved Stine Eftang. Henvendelser rettes hit, tlf. 930470799. E-post kompetansefondet@aaf.no.

Les mer her.

Last ned brosjyre.