Kompetansefondet HK-AAF

Kompetansefondet HK-AAF ble opprettet i 1995 og er en del av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. Fondet gir stipend til etter- og/eller videreutdanning til HK-medlemmer som jobber i foretak som er omfattet av denne overenskomsten.

Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer av HK i Norge. Maksimal støtte som den enkelte kan oppnå er inntil 50 000 kroner per undervisningsår.

Det er kun HK-medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF, altså ansatte i fagbevegelsen, fagbevegelsens organisasjoner og enkelte politiske partier, som kan søke. Du må også kunne vise til sammenhengende medlemskap i HK det siste året.

Den daglige administrasjonen og saksbehandling av fondet ligger hos Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ved Stine Eftang. Henvendelser rettes hit, tlf. 93047079. E-post kompetansefondet@aaf.no.

Les mer her.