LO Stats Utdanningsstipend

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

30. januar 2014

Gjelder kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster innenfor Spekter-området. 

Per i dag gjelder dette medlemmer i følgende virksomheter:

- Vinmonopolet
- Norges Håndballforbund
- Felleskjøpet Agri
- Nettbuss AS
- Mediq Norge AS
- Landsforeningen for hjerte- og lungesyke