LO Stats utdanningsstipend

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum ett års medlemskap.

Gjelder kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster innenfor Spekter-området. 

Per i dag gjelder dette medlemmer i følgende virksomheter:

- Vinmonopolet
- Norges Håndballforbund
- Vy Buss AS
- Din Utvikling AS

Mer informasjon om LO Stats utdanningsstipend finner du på LO Stats hjemmeside.