LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 

Det er kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster mellom HK og NHO som er omfattet av ordningen og som kan søke.

Mer informasjon om LOs Utdanningsfond finner du på LOs hjemmeside.