LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet.

30. januar 2014

Gjelder kun HK-medlemmer som er omfattet av overenskomster mellom HK og NHO.

Klikk her for å gå til utdanningsfondets nettsider.