Studier illustrasjon

Videreutdanning gjennom Addisco

Kombiner jobb og studier, og ta 15 studiepoeng! Søknadsfristen for høstsemesteret 2021 har gått ut. Kurstilbud og søknadsskjema for vårsemesteret 2022 vil bli publisert her på HKs hjemmeside i oktober/november 2021.

Høsten 2021 tilbyr vi 18 studieplasser på Addisco videreutdanning. Plassene er fordelt på fire kurs på bachelornivå:

Klikk på fagene for å lese mer om de ulike kursene, læreplaner og anbefalte forkunnskaper. Merk at du ikke skal søke på kursene via Addiscos nettside, men sende søknad på e-post direkte til HK. Mer informasjon om hvordan du søker, samt søknadsskjema, finner du lengre ned på denne siden.

Moderne metoder
Studieløpet er en blanding av nettstudier, webinarer, selvstudium og helgesamlinger. Prosjektoppgaver kan knyttes direkte til jobbsituasjonen og arbeidshverdagen din. Alle kursene gir deg 15 studiepoeng.

Hvem kan søke?
Medlemmer som kvalifiserer til HKs stipendordning for høyere utdanning kan søke på disse kursene. Vi krever blant annet minst ett års ordinært medlemskap i HK eller annet forbund. Flere kriterier finner du i HKs retningslinjer. Det er ingen forutsetning at du har studert tidligere. Kursene baseres i stor grad på studentenes eget arbeidsforhold og egne erfaringer.

Tid og sted
Alle kursene har Høgskulen på Vestlandet i Bergen som undervisningssted. Det er et oppstartwebinar, tre til fire helgesamlinger, samt eksamen per kurs. Helgesamlingene starter opp klokken 16.00 på fredager, og varer til utpå ettermiddagen søndag. HK dekker kursavgift, pensum, reise og opphold i forbindelse med samlingene. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke. Addisco ordner hotellopphold og eventuell flyreise. Pensum blir sendt hjem til deg i posten. Enklere blir det ikke!

Koronasituasjonen
Addisco planlegger at kursene skal gjennomføres med helgesamlinger. Hvis det mot formodning ikke skulle la seg gjøre å arrangere stedbasert undervisning, vil samlingene gjennomføres digitalt.

Slik søker du
Søknadsfristen for studiene som starter opp til høsten er mandag 31. mai 2021. Da må søknadsskjema være oss i hende. Søknadsfristen er endelig. Søknadsskjema er vedlagt lengre ned på siden. Send kun inn ett søknadsskjema. Hvis du ønsker å søke på flere av kursene, må du sette de opp på skjemaet i prioritert rekkefølge. Du får kun plass på ett kurs. HK har kun 18 plasser til rådighet per semester, og vi mottar alltid flere søknader enn vi har plasser. Du vil få beskjed på e-post etter at søknadsfristen har gått ut om du er tildelt plass.

Send søknad og eventuelle spørsmål til HK ved Gry Amundsen på e-post gha@hkinorge.no.