Studier illustrasjon

Videreutdanning gjennom Addisco

Kombiner jobb og studier, og ta 15 studiepoeng! Søknadsfrist for vårsemesteret 2020 er fredag 15. november 2019.

30. januar 2014

Våren 2020 tilbyr vi 18 studieplasser på Addisco videreutdanning. Plassene er fordelt på fire kurs på bachelornivå:

Trykk på fagene for å lese mer om de ulike kursene, læreplaner og anbefalte forkunnskaper. Du kan også lese mer på Addiscos hjemmesider. Du skal ikke søke på kursene via nettsiden, men sende søknad på e-post direkte til HK. Les mer om dette lenger ned.

Moderne metoder
Studieløpet er en blanding av nettstudier, webinarer, selvstudium og helgesamlinger. Prosjektoppgaver kan knyttes direkte til jobbsituasjonen og arbeidshverdagen din. Alle kursene gir deg 15 studiepoeng.

Hvem kan søke?
Medlemmer som kvalifiserer til HKs stipendordning for høyere utdanning kan søke på disse kursene. Vi krever blant annet tre års ordinært medlemskap i HK eller LO. Flere kriterier finner du i HKs retningslinjer. Det er ingen forutsetning at du har studert tidligere. Kursene baseres i stor grad på studentenes eget arbeidsforhold og egne erfaringer.

Tid og sted
Alle kursene har Høgskulen på Vestlandet i Bergen som undervisningssted. Det er tre til fire helgesamlinger samt eksamen per kurs. Helgesamlingene starter opp klokken 16.00 på fredager, og varer til utpå ettermiddagen søndag. HK dekker kursavgift, pensum, reise og opphold i forbindelse med samlingene. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke. Addisco ordner hotellopphold og eventuell flyreise. Pensum blir sendt hjem til deg i posten. Enklere blir det ikke!

Slik søker du
Søknadsfristen for studiene som starter opp til våren er fredag 15. november 2019. Da må søknadsskjema være oss i hende. Søknadsfristen er endelig. Søknadsskjema er vedlagt lengre ned på siden. Send søknad og eventuelle spørsmål til HK ved Gry Amundsen på e-post gha@hkinorge.no.